hai

๐Ÿ˜๐Ÿ˜:smile:๐Ÿ˜๐Ÿ˜ฒ:smile:๐Ÿ˜ก๐ŸŽ‰๐Ÿ˜ณ๐Ÿ˜‰๐Ÿ˜”๐Ÿ˜’
HAI

Replies

 • just2rock
  just2rock
  Plz introduce urself or for general chat use aPPROPIATE Corners like ...Introduction,CE-Conference respectively.
  J2R
  sathish24490
  ๐Ÿ˜๐Ÿ˜:smile:๐Ÿ˜๐Ÿ˜ฒ:smile:๐Ÿ˜ก๐ŸŽ‰๐Ÿ˜ณ๐Ÿ˜‰๐Ÿ˜”๐Ÿ˜’
  HAI
 • gohm
  gohm
  Yes, welcome and please tell us about you and your electrical engineering.
 • anuragh27crony
  anuragh27crony
  Welcome Satish...to CE Forum :smile:

You are reading an archived discussion.

Related Posts

Hello every1..... please do enlighten me about flat engines thanks a lot people
i'm too preparing for my GRE exams..๐Ÿ˜ here are some of the useful links... All About US Admissions Number2.com :: Free Online Test Prep Online GRE Preparation eSnips GRE oasis...
is it possible to get the definition of spyware.?? ๐Ÿ˜” ๐Ÿ˜•
Hi all! Lets see if the brains of crazyengineers can work this out! A Professor and a lady are travelling in a train. They get around talking and the lady...
haii ๐Ÿ˜”.........